Օգնողներ են պետք՝ լուսանկարների նախնական ընտրության համար

What is 9 + 5?