Օգնողներ են պետք՝ լուսանկարների նախնական ընտրության համար

What is 10 + 8?