Օգնողներ են պետք՝ լուսանկարների նախնական ընտրության համար

What is 2 + 7?