Օգնողներ են պետք՝ լուսանկարների նախնական ընտրության համար

What is 6 + 6?