Վիքիմեդիա Հայաստան - Անդամության հայտ

Warning message

The Webform.com service is due to shut down in 2023. Submissions to this form will soon be disabled. See the Webform.com blog for more information.
What is 10 + 3?

Վիքիմեդիա Հայաստան կազմակերպության անդամության հայտ

1) Անձնական և կոնտակտային տվյալներ

Ձեր անունը Վիքիմեդիա նախագծերում, եթե գրանցված եք
փողոց,տուն/շենք, փոստային ինդեքս
2) Մասնագիտական տվյալներ

Մասնագիտությունը կամ ներկայիս զբաղմունքը
Կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում կամ սովորում եք / Ձեր ներկայիս զբաղմունքը
Զբաղեցրած պաշտոնը կամ դիրքը կազմակերպությունում
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: rtf pdf doc docx.3) Հավելյալ տեղեկություններ